การจัดทำดัชนีวัดผลงานและการคำนวณงบประมาณเพื่อการจัดสรร ให้กับโรงพยาบาลของรัฐในรูปองค์การมหาชน

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
30/07/2010
ที่มา: 
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศูนย์รังสิต)
ไฟล์แนบขนาด
apichai050.pdf7.11 MB