ผลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
31/07/2010
ที่มา: 
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศูนย์รังสิต)
ไฟล์แนบขนาด
apichai055.pdf4.91 MB