รายงานกรณีศึกษาธุรกิจชุมชนที่เป็นเลิศ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับอุตสาหกรรม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
31/07/2010
ที่มา: 
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศูนย์รังสิต)
ไฟล์แนบขนาด
apichai058.pdf34.35 MB