วิกฤตการณ์หนี้ต่างประเทศของรัฐบาลไทย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
31/07/2010
ที่มา: 
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศูนย์รังสิต)
ไฟล์แนบขนาด
apichai073.pdf4.59 MB