วิเคราะห์นโยบายรัฐในระดับต่างๆ รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม จาก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
31/07/2010
ที่มา: 
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศูนย์รังสิต)
ไฟล์แนบขนาด
apichai074.pdf13.59 MB