ตอนที่ 25 : การทำงานของทูต CEO


1:50 minutes (1.05 MB)

ชีวิตกับความรัก

คุณค่าของคน

ความมั่นคงของชีวิต

ความจริงใจหาได้จากไหน?

คนเห็นแก่ตัว

Syndicate content