คนเดินหลงป่า

คนใจแตก

แรงงานไทยในอิสราเอล

คนขายตัว?

คนกับศาสนา

คนกับธรรมชาติ

คน เหตุแห่งยาเสพติด

คนกับระบบการจัดการ

การจัดการบุคคล

การทารุณแรงงานต่างชาติ


1:05 minutes (1022.85 KB)
Syndicate content