ปัญหาของการจ้างลูกเรือประมงต่างด้าว


1:07 minutes (1.02 MB)

เรือประมง


0:31 minutes (495.24 KB)

ภารกิจของกองคุ้มครอง


0:36 minutes (567.73 KB)

ค้ามนุษย์ 2


0:34 minutes (530.67 KB)

ค้ามนุษย์ 1


0:30 minutes (478.95 KB)

การช่วยเหลือเเละค้มครองคนไทยในต่างประเทศ03

Watch this video!

การช่วยเหลือเเละค้มครองคนไทยในต่างประเทศ02

Watch this video!

การช่วยเหลือเเละค้มครองคนไทยในต่างประเทศ01

Watch this video!
Syndicate content