วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (172)

การโชว์บุหรี่ ณ จุดขายผิดกฎหมายหรือไม่ ?

การโชว์บุหรี่ ณ จุดขายผิดกฎหมายหรือไม่ ?

การทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึก : ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

การทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึก : ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
[แก้ไข] บทนำ

ประสิทธิผลของนโยบายและมาตราการการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประสิทธิผลของนโยบายและมาตราการการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : รศ.นพ.ยุงยุทธ ขจรธรรมและคณะ
ความยาว : 39 หน้า

นโยบายในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของโลก

นโยบายในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของโลก    
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : แปลและเรียบเรียงโดย รศ.นพ.ยงยุทธ ขจรธรรม
ความยาว : 24 หน้า

ทางเลือกในการกำหนดวาระแห่งชาติ..ว่าด้วยการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตจราจร

ทางเลือกในการกำหนดวาระแห่งชาติ..ว่าด้วยการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตจราจร   
สาระสังเขป:

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

ระบบสุริยะจักรวาล

คำว่า ระบบสุริยะควรใช้เฉพาะกับระบบดาวเคราะห์ที่มีโลกเป็นสมาชิก และไม่ควรเรียกว่า ระบบสุริยะจักรวาลอย่างที่เรียกกันติดปาก เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับคำว่าจักรวาล ตามนัยที่ใช้ในปัจจุบัน

 

วันสุขภาพจิตโลก

วันสุขภาพจิตโลก

Syndicate content