วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (172)

ตอนที่ 32 : ความร่วมมือด้านพลังงานตอบแทน


2:08 minutes (1.22 MB)

ตอนที่ 14 : ความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ


2:02 minutes (1.17 MB)
Syndicate content