รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 5

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 5

เรื่องที่ 1 นางไข่ฟ้า(นิทานชาวไทเขิน)

เรื่องที 2 นางปลามุง(นิทานชาวไทใหญ่)

เรื่องที่ 3 นางงูอม

เรื่องที่ 4 ผีม้าบ้อง(นิทานชาวไทยวน)

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 4

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 4

เรื่องที่ 1 เสือ คน งู ลิง(นิทานชาวไทใหญ่)

เรื่องที 2 ลูกฆ่าแม่(นิทานชาวไทยวน)

เรื่องที่ 3 นางแมว(นิทานชาวไทใหญ่)

เรื่องที่ 4 วอกไคหิน

เรื่องที่ 5 จิกจอก(นิทานชาวไทใหญ่)

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 3

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 3

เรื่องที่ 1 อะลองมดส้ม(นิทานชาวไทใหญ่)

เรื่องที 2 ตาบอดสองสหาย(นิทานชาวไทลื้อ)

เรื่องที่ 3 ไอ่ยี่กั่นพร้า(นิทานชาวไทใหญ่)

เรื่องที่ 4 ไอ่เปลี่ยกับไอ่ตา,(นิทานชาวไทยวน)

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 2

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 2

เรื่องที่ 1 2 สหาย(นิทานชาวไทยวน + ฉบับนิทานชาวไทลื้อ)

เรื่องที 2 แมงสี่หูห้าตา

เรื่องที่ 3 ช้างกับเสือ(นิทานชาวไทลื้อ + ฉบับนิทานชาวไทใหญ่)

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 1

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 1

เรื่องที่ 1 เหล้า(นิทานชาวไทเขิน)

เรื่องที 2 ควายสามเขา(นิทานชาวไทเขิน)

เรื่องที่ 3 ไอ่หานหมี (นิทานชาวไทยวน)

Syndicate content