ตอนที่ 34 : การสัมมนาความร่วมมือด้านการต่างประเทศ (หาดใหญ่)


2:24 minutes (1.38 MB)

บนผืนดินเดียวกัน

ตอนที่ 24 : การประชุมระหว่างทูตและผู้ว่า CEO


1:42 minutes (999.53 KB)

ตอนที่ 20 : นโยบายต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน


1:48 minutes (1.04 MB)

อำนาจอธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูด

รู้จักกระทรวงการต่างประเทศ

Syndicate content