การสื่อสาร (17)

ค่าไถ่มือถือ

ค่าไถ่มือถือ

ลักสัญญาณโทรศัพท์ใช้สายและโทรศัพท์มือถือ จะมีความผิดฐานลักทรัพย์ หรือไม่

ลักสัญญาณโทรศัพท์ใช้สายและโทรศัพท์มือถือ จะมีความผิดฐานลักทรัพย์ หรือไม่
การลักกระแสไฟฟ้า ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ่ในปี 2501 ว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ ( ฎีกาที่ 877/2501 )

ตอนที่ 6 : กต. กับงานฉลองสิริราชสมบัติ


2:04 minutes (1.19 MB)

ตอนที่ 5 : บทบาท Liaison


2:04 minutes (1.19 MB)

E-Passport งานบริการด้านหนังสือเดินทาง

Watch this video!
Syndicate content