ชนเผ่าอาข่า - ประเพณีเชิดชูตำแหน่งรองผู้นำศาสนา "ยอลาอ่าเผ่ว"

ชนเผ่าอาข่า : ประเพณีเชิดชูตำแหน่งรองผู้นำศาสนา "ยอลาอ่าเผ่ว"

ชนเผ่าอาข่า - ประเพณีโล้ชิงช้า

ชนเผ่าอาข่า : ประเพณีโล้ชิงช้า

ชนเผ่าอาข่า - พิธีปลูกสร้างประตูหมู่บ้าน

ชนเผ่าอาข่า : พิธีปลูกสร้างประตูหมู่บ้าน

ชนเผ่าอาข่า - ประเพณี "ขึ่มสึ ขึ่มมี้ อาเผ่ว"

ชนเผ่าอาข่า-ประเพณี "ขึ่มสึ ขึ่มมี้ อาเผ่ว"

ชนเผ่าอาข่า - เรียนภาษากับคนอาข่า

ชนเผ่าอาข่า : เรียนภาษากับคนอาข่า

Syndicate content