ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) - เครื่องดนตรี

ชนเผ่าเมี่ยน : เครื่องดนตรี


ปี่ (ขจัด)

ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) - บทเพลง

ชนเผ่าเมี่ยน : บทเพลง 

ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) - เครื่องแต่งกาย

ชนเผ่าเมี่ยน :เสื้อผ้า-เครื่องแต่งกาย

ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) - พิธีสะพานเรียกขวัญ

ชนเผ่าเมี่ยน : พิธีสะพานเรียกขวัญ

พิธีสะพานเรียกขวัญหรือพิธีต่ออายุ โดยการสร้างสะพานให้วิญญาณข้ามกลับมาหาร่าง เป็นพิธีที่ใช้ระยะเวลาหนึ่งวันจะทำพิธีกันที่ชายหมู่บ้าน
อุปกรณ์

ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) - พิธีเรียกขวัญ

ชนเผ่าเมี่ยน : พิธีเรียกขวัญ 

Syndicate content