เครือข่ายทางวัฒนธรรม (203)

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - ปราสาทหินวัดกำแพงแลง

ปราสาทหินวัดกำแพงแลง

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  เพชรบุรี

สถานที่สำคัญภาคกลาง - หมู่บ้านโปรตุเกส

หมู่บ้านโปรตุเกส

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา

สถานที่สำคัญภาคกลาง - ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ปราจีนบุรี

สถานที่สำคัญภาคกลาง - เกาะหลัก

เกาะหลัก

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่สำคัญภาคกลาง - หลุมหลบภัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

หลุมหลบภัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ปทุมธานี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - องค์พระปฐมเจดีย์

องค์พระปฐมเจดีย์

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  นครปฐม

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - เมืองดงละคร

เมืองดงละคร

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  นครนายก

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - เขาโต๊ะโมะ

เขาโต๊ะโมะ

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ตราด

Syndicate content