เครือข่ายทางวัฒนธรรม (203)

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - กำแพงเมืองน่าน

กำแพงเมืองน่าน

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  น่าน

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - ชุมชนโบราณเมืองปัว

ชุมชนโบราณเมืองปัว

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  น่าน

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - ดงแม่นางเมือง

ดงแม่นางเมือง

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  นครสวรรค์

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - เมืองโบราณจันเสน

เมืองโบราณจันเสน

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  นครสวรรค์

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - เมืองเก่าห้วยลึก

เมืองเก่าห้วยลึก

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  ตาก

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - เจดีย์คู่

เจดีย์คู่

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  ตาก

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  ตาก

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดดอยข่อยเขาแก้ว (วัดพระเจ้าตากสินมหาราช)

วัดดอยข่อยเขาแก้ว (วัดพระเจ้าตากสินมหาราช)

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  ตาก

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - คอกช้างเผือก (พะเนียด)

คอกช้างเผือก (พะเนียด)

 

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  ตาก

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - เจดีย์ยุทธหัตถี

เจดีย์ยุทธหัตถี

 

 

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  ตาก

Syndicate content