เก็บความโกรธ ความเป็นผู้มีสัจจะระงับความโกรธไว้ได้

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
07/12/2010
ที่มา: 
www.dhammanow.net
ไฟล์แนบขนาด
dhammanow005.pdf1.85 MB