คิริมานนทสูตร สำนวนเก่าโบราณ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
07/12/2010
ที่มา: 
www.dhammanow.net
ไฟล์แนบขนาด
dhammanow008.pdf6.7 MB