จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ อุปสรรคและประโยชน์ของการฝึกจิต

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
07/12/2010
ที่มา: 
www.dhammanow.net
ไฟล์แนบขนาด
dhammanow009.pdf1.47 MB