สุขทุกข์อยู่ที่ใจ การทำใจให้เป็นสุขโดยปราศจากการปรุงแต่ง

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
07/12/2010
ที่มา: 
www.dhammanow.net
ไฟล์แนบขนาด
dhammanow019.pdf1.6 MB