ทิศทางการค้า การไหลของเงินทุน และนัยสำคัญต่อดุลการชำระเงินของประเทศไทย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
01/12/2010
ที่มา: 
ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์แนบขนาด
eco101.pdf6.89 MB