หลักเกณฑ์การตรวจลงตราแก่คนต่างด้าวที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/11/2007
ที่มา: 
กองสัญชาติและนิติกรณ์กระทรวงการต่างประเทศ
ไฟล์แนบขนาด
1.doc28.5 KB