จิตรกรรมฝาผนัง(20-49) โครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงผนวช

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/12/2007
ที่มา: 
กรมศิลปากร กฎกระทรวงวัฒนธรรม
ไฟล์แนบขนาด
a3[1].3(20-49)จิตรกรรมฝาผนัง(20-49).pdf3.07 MB