ตอนที่ 32 : ความร่วมมือด้านพลังงานตอบแทน

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/11/2007
ที่มา: 
สารคดีวิทยุ "การทูตเพื่อประชาชน" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ