ตอนที่ 39 : โครงการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกา

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/11/2007
ที่มา: 
สารคดีวิทยุ "การทูตเพื่อประชาชน" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ