"ไทยมอบเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้แก่โรงเรียนในพม่าที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามพระราชดำริ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/11/2007
ที่มา: 
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ไฟล์แนบขนาด
สยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้แก่โรงเรียนในพม่าที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามพระราชดำริ1.doc21.5 KB