การจัดงานนิทรรศการภาพเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2550 ณ กรุงแคนเบอร์รา

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/11/2007
ที่มา: 
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ไฟล์แนบขนาด
และการจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒ1.doc25.5 KB