วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
21/11/2007
ที่มา: 
กระทรวงการต่างประเทศ
ไฟล์แนบขนาด
Diplomatic History of Thailand.doc215 KB