วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
03/12/2007
ที่มา: 
วิกิพิเดียไทย

กบิลพัสดุ์ เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นสักกะ เป็นเมืองของพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาคือพระพุทธเจ้า เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงเจริญเติบโตและประทับอยู่จนกระทั่งพระชนมายุ 29 ปี ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนตอนเหนือประเทศอินเดีย ยังเหลือซากเมืองอยู่เป็นหลักฐาน และไม่ห่างจากเมืองนี้มีสังเวชนียสถานที่สำคัญคือสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าลุมพินีวันปรากฏอยู่ บริเวณลุมพินีมีวัดพุทธของประเทศไทยและของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอีกหลายวัด เป็นดินแดนที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกนิยมไปแสวงบุญกัน ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ลุมพินี เมืองไพราว่า

 

กบิลพัสดุ์ในปัจจุบัน

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

วิกิพิเดียไทย

วัดเกาะ


ขอขอบคุณภาพประกอบจาก

วัดเกาะ