วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/12/2007
ที่มา: 
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

บันทึกความดีตามคำพ่อสอน


          มูลนิธิพระดาบสร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาฯ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเปิดตัวโครงการ " บันทึกความดีตามคำพ่อสอน" ภายในงาน เทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดขึ้นด้วยความหวังให้ทุกคนไม่รู้สึกท้อแท้

 

          จากแรกเริ่มที่มูลนิธิพระดาบสจัดพิมพ์คำพ่อสอน เล่ม 1-2 ขึ้น โดยรวบรวม พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ พระราชทานไว้ใน โอกาสที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในช่วงระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ ให้ชาวไทยได้น้อมนำพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสจากหนังสือไปปฏิบัติ และดำเนินรอยตาม พระยุคลบาทของพระองค์ท่านในการดำรงชีวิต อาทิ ความเสียสละ ความเพียร ความพยายาม ความพอเพียง โครงการ " บันทึกความดีตามคำพ่อสอน" ต้องการต่อยอดให้คนไทยนำมาถ่ายทอด ผ่านข้อความอักษรลงใน "บันทึกความดี " ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ เขียนผ่านสมุดบันทึกความด ีคำพ่อสอนของมูลนิธิพระดาบส หรือเขียนผ่านใบบันทึกความดี ซึ่งขอรับได้ฟรี! ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา และโรงเรียนที่ร่วมโครงการ รวมถึงสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หรือคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.kamphorsorn.org ,www.chulabook.com ก็ สามารถดาวน์โหลดใบบันทึกความดีได้


          ทางโครงการฯจะเปิดรับคุณความดีทั้งหมดไปจนถึงวันที่ 20 พ.ย. นี้ เพื่อรวบรวมทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันมหามงคล ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ความดีของใครยังไม่ปรากฏ เริ่มเสียแต่วันนี้ก็ยังไม่สายนะคะ...

 

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ