นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

  • : Function split() is deprecated in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
  • : Function split() is deprecated in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
08/12/2007
ที่มา: 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     
     
     
 
 
 
 
 
ย้อนกลับ more
  pdf print  
 
 
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550

 

 

 

      ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานความเป็นมาและการดำเนินงานของโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 

 

    นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” และการใช้ประโยชน์แปลงสาธิต “ทฤษฎีใหม่” ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

     นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมแปลงกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

 

     กิจกรรมปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาท 2 สำหรับจำหน่าย และแจกให้เกษตรกรทั่วไป นำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่ ประมาณ 75-150 ไร่/ปี

                            

             องคมนตรีให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรปลูกพืชสวนครัวและเพาะเห็ด

             

     องคมนตรีให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการในแปลงไม้ผล เกี่ยวกับโรคพืชและป้ายสื่อความหมาย
      
          
           
   
   การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินบริเวณแปลงที่ยกร่องปลูกไม้ผล
              
                      

 

     กิจกรรมระบบเกษตรผสมผสานบนร่องสวน พืชที่ปลูกได้แก่ กระท้อน ชมพู่ ละมุด มะนาว ส้ม ฝรั่ง ลำไย กล้วย เป็นต้น