ความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงสิ่งสูงสุด

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
01/03/2007
ที่มา: 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ชื่อ :    ความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงสิ่งสูงสุด
ผู้แต่ง :     ศ.นพ.ประเวศ วะสี
ความยาว/ราคา :     71 หน้า
สาระสังเขป :     

มนุษย์นั้น นอกจากธรรมชาติอย่างสัตว์คือ กิน ขี้ ปี้ นอน แล้ว ยังสามารถทำสิ่งที่สูงๆ กว่านั้นอีกมาก เพราะสมองส่วนนอกใหม่อันหนาเตอะ ทำให้สามารถคิดหาเหตุผล สร้างความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้ความเป็นอยู่และสังคมของมนุษย์มีวิวัฒนาการยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่สัตว์ยังอยู่ในระดับเดิม
มนุษย์ต้องหันกลับไปใช้ศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ที่สัตว์ไม่มี มีแต่มนุษยสภาวะเท่านั้นที่มีศักยภาพนี้ นั่นคือการเข้าถึงสิ่งสูงสุด หรือความจริง ความดี ความงาม อันจะทำให้เกิดจิตสำนึกใหม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน เกิดอิสรภาพและความสุขอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน อีกทั้งความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติทั้งหมด อันจะนำไปสู่อาริยสัมพันธ์ในองค์กรและในสังคม ยังศานติสุขให้บังเกิดขึ้นบนพื้นพิภพนี้

สนใจสั่งซื้อหรือขอรับเอกสารเผยแพร่กรุณาติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2511-5855 ต่อ 103
หมายเลขโทรสาร 0-2939-2122

ไฟล์แนบขนาด
human.pdf3.02 MB