พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/07/2010
ที่มา: 
www.ohmpps.go.th

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2527 พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 1 พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 6 และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ 7 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2528

ไฟล์แนบขนาด
09032528.pdf3.17 MB