ชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ (Eight Styles of Thai National Costumes)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/03/2009
ชุดไทยจักรี Thai Chakri ชุดไทยศิวาลัย Thai Siwalai ชุดไทยจักรพรรดิ Thai Chakraphad ชุดไทยจิตรลดา Thai Chitralada ชุดไทยบรมพิมาน Thai Boromphiman ชุดไทยดุสิต Thai Dusit ชุดไทยอมรินทร์ Thai Amarintra ชุดไทยเรือนต้น Thai Reun-ton
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม กระทรวงมหาดไทย http://www.khonthai.com

ชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ

  • Eight Styles of Thai National Costumes
  • ชุดไทยจักรี Thai Chakri                  
  • ชุดไทยบรมพิมาน Thai Boromphiman
  • ชุดไทยศิวาลัย Thai Siwalai                  
  • ชุดไทยดุสิต Thai Dusit
  • ชุดไทยจักรพรรดิ Thai Chakraphad     
  • ชุดไทยอมรินทร์ Thai Amarintra
  • ชุดไทยจิตรลดา Thai Chitralada     
  • ชุดไทยเรือนต้น Thai Reun-ton

อ้างอิงต้นฉบับจาก :  http://www.khonthai.com/Vitithai/job.htm