ชนเผ่าเมี่ยน (เย้า) - การตีเหล็ก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
18/12/2007
ที่มา: 
มูลนิธิกระจกเงา โครงการพิพิธภัณฑ์ชาวเขาออนไลน์ http://www.hilltribe.org

 ชนเผ่าเมี่ยน :การตีเหล็ก

ลักษณะการตีเหล็กของเมี่ยนนั้นก็คล้ายๆกับเผ่าอื่นๆ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพราะความสะดวกของเผ่าตนเองมากกว่า การตีเหล็กนั้ส่วนใหญ่มักจะทำมาเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่เท่านั้น ชึ่งอาจเป็นเพราะลักษณะภูมิประเทศที่ไม่คล้ายครึงกัน การทำไร่ ทำสวนแตกต่างกัน โดยเผ่ากเมี่ยนมักทำการเกษตรอยู่บนพื้นที่สูงเครื่องมือทางการเกษตรตามท้อง ตลาดจึงยากาต่อการทำงาน เมี่ยนจึงไม่นิยมาซื้ออุประกรณ์จากท้องตลาดมาใช้ ดังนั้นเมี่ยนจึงได้มีช่างตีเหล็กประจำหมู่บ้านอยู่ อุประกรณ์ทางการเกษตรจึงให้ช่างทำเหล้กทำให้ หมู่บ้ารเมี่ยนนั้นจะมีช่างตีเหล็กประจำหมู่บ้านอยู่ อาจจะมากกว่า 1คนก็ได้ การตีเหล็กของช่างตีเหล็กนี้เวลาที่ชาวบ้านต้องการตีเหล็กก็จะต้องนำเหล็ก มาเอง อาจจะชื้อมาหรือเหล็กที่มีอยู่แล้วนำมาให้ช่างตีเหล็กตีให้ โดยชาวบ้านสามารถที่จะบอกลักษณะตามที่ต้องการได้เอง โดยบอกลักษณะกับช่างตีเหล็กแล้วช่างตีเหล็กก็จะทำตามที่ชาวบ้านต้องการ การให้ช่างตีเหล็กตีเหล็กทำอุปกรเครื่องใช้ให้นี้ ชาวบ้านก้อจะมีสิ่งตอบแทนให้กับช่างตีเหล็ก อาจจะเป็นเงินบ้าง ข้าวสารอาหารบ้างตามความเป็นน้ำใจของแต่ล่ะบุคคนที่มาสั่งทำ

วิธีการทำ
1. นำเอาถ่านมาเผาให้ถ่านแดง

2. นำเหล็กที่เตรียมมาเผากับถ่านกับถ่านในเตาให้แดง เหล็กอ่อนตัวลง

3. นำฆ้อนตีเหล็กที่มีอยู่แล้วมาตีเหล็กให้ได้ตามลักษณะที่ต้องการ

4. เมื่อได้ตามลักษณะที่ต้องการแล้วก็จะนำมาประกอบเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ตามาที่ต้องการต่อไป

อุปกรณ์
1. เหล็ก

2. ฆ้อนตีเหล็ก

3. เหล็กลองเวลาตี

4. ถ่าน

5. ถังเปาลม