พันธุ์ข้าวไทย และการปรับปรุงพันธุ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
13/03/2009
ที่มา: 
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org

พันธุ์ข้าวเจ้า  
ชื่อพันธุ์ข้าว
ลักษณะดีเด่น

ขาวดอกมะลิ 105

ปลูกได้ในที่นาดอน ทนแล้ง ทนดินเปรี้ยว-ดินเค็ม
คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม รสชาติดี ต้านทานไส้เดือนฝอยรากปม
ปทุมธานี 60 ต้านทานโรคกาบใบเน่า โรคใบหงิก
กข7 ค่อนข้างต้านทานโรคใบไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ค่อนข้างทนดินเค็ม
กข23 ต้านทานโรคไหม้ปานกลาง
กข27 ต้านทานโรคใบหงิก โรคกาบใบแห้ง โรคไหม้คอรวง ทนน้ำท่วมได้ด
สุพรรณบุรี 60 ต้านทานโรคไหม้
โรคขอบใบแห้ง เพลี้ยจักจั่น
พิษณุโลก 60-2 ต้านทานโรคกาบใบเน่า โรคไหม้ โรคใบสีส้มในระดับสูง
ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปานกลาง
สุพรรณบุรี 90 ต้านทานโรคใบหงิก โรคใบสีส้ม โรคใบไหม้ และโรคขอบใบแห้ง
ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ชัยนาท 1 ต้านทานโรคใบหงิก โรคใบไหม้
ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว
เหลืองประทิว 123 ต้านทานโรคของใบแห้ง และโรคใบหงิก
ขาวตาแห้ง 17 คุณภาพการสี และการหุงต้มดี ต้านทานแมลงบั่วปานกลาง
นางพญา 132 ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
แก่นจันทร์ ต้านทานโรคใบหงิก โรคใบขีดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
พัทลุง 60 ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
ลูกแดงปัตตานี ต้านทานโรคใบไหม้ ทนต่อดินเค็มและดินเปรี้ยว
เฉี้ยงพัทลุง ให้ผลผลิตสูง ปรับตัวได้ดีในที่นาดอนและลุ่ม คุณภาพการสีดี
ปิ่นแก้ว 56 ทนน้ำลึก และขึ้นน้ำได้ดี ไม่ต้านทานโรคใบไหม้ โรคใบสีส้ม
โรคใบหงิก
เล็บมือนาง 111

ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล ทนแล้ง ทนน้ำลึก

หันตรา 60

เหมาะกับที่ราบลุ่มภาคกลาง ต้านทานโรคใบไหม้

พลายงามปราจีนบุรี

ต้านทานโรคใบไหม้

ปราจีนบุรี 1

ต้านทานโรคใบไหม้ระยะกล้า โรคใบขีดโปร่งแสง
ทนน้ำลึก ให้ผลผลิตและคุณภาพสูง ทนแล้ง ทนดินเปรี้ยว

ปราจีนบุรี 2

ทนน้ำลึก ให้ผลผลิตสูง

ดอกพะยอม

ต้านทานโรคใบไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคใบขีดสีน้ำตาล

กู้เมืองหลวง

เหมาะสำหรับปลูกพืชแซมยางหรือปลูกเป็นข้าวไร่ทางภาคใต้
ต้านทานโรคใบไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล

เจ้าฮ่อ

เหมาะสำหรับปลูกในสภาพไร่พื้นราบและสภาพไร่เชิงเขาในภาคเหนือ
ต้านทานโรคใบไหม้

น้ำรู

เหมาะสำหรับปลูกในสภาพไร่ที่สูงมีอากาศหนาว
ต้านทานโรคใบไม้

พันธุ์ข้าวเจ้า  
ชื่อพันธุ์ข้าว
ลักษณะดีเด่น
สุพรรณบุรี 1 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว
โรคใบหงิก
สุพรรณบุรี 2 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง
โรคใบหงิก โรคใบสีส้ม
คลองหลวง 1 ให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ
25 % ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดหลังขาวดีกว่าข้าวขาวดอกมะลิ
105
หอมสุพรรณบุรี ค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบแห้ง
เพลี้ยกระโดดหลังขาว
ปทุมธานี 1 ลักษณะคล้ายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
เพลี้ยกระโดดหลังขาว
โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง
พิษณุโลก 1 ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคไหม้
โรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก
พิษณุโลก 2 ต้านทานโรคไหม้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
สุรินทร์ 1 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่น
น้ำสะกุย19 เป็นข้าวเบาที่ทนแล้งและทนน้ำท่วมได้ดี
ไม่ต้านทานแมลงบั่ว โรคไหม้และโรคใบสีส้ม
พิษณุโลก 60-1 ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคกาบใบแห้ง และโรคจู๋
ต้านทานแมลงบั่ว ไม่ต้านทานโรคไหม้ และโรคใบสีส้ม
ชุมแพ 60 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ไม่ต้านทานโรคไหม้
และโรคขอบใบแห้ง ทนดินเค็มปานกลาง
พิษณุโลก 1 ต้านทานโรคไหม้ปานกลาง
พิษณุโลก 3 ผลผลิตสูง ต้านทานโรคไหม้
กข 9 ปลูกได้ทุกฤดูกาล ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และแมลงบั่วปานกลาง
ต้านทานโรคใบหงิกในสภาพธรรมชาติ ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
กข 15 ทนแล้งได้พอสมควร ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
เล็บนกปัตตานี อายุหนัก ปลูกได้ในพื้นที่นาลุ่ม

พันธุ์ข้าวเหนียว 
 
ชื่อพันธุ์ข้าว
ลักษณะดีเด่น
สันป่าตอง 1 ต้านทานโรคไหม้
และโรคขอบใบแห้งดี ให้ผลผลิตสูง สามารถปลูกได้ทั้งปี
สกลนคร เป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง ปรับตัวได้หลายสภาพ
นาดอน นาชลประทาน และสภาพไร่นา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หางยี 71 ทนแล้งปลูกเป็นข้าวไร่ได้ อายุเบา ต้านทานโรคไหม้และโรคใบจุดสีน้ำตาล
ไม่ต้านทานโรค ขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว
กข 2 ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล ต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียวปานกลาง
ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว
กข 4 ปลูกได้ทุกฤดูกาล ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
แมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่น สีเขียว ไม่ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง
กข 6 ทนแล้ง ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว
กข 8 ทนแล้ง ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว

อ้างอิงต้นฉบับ : http://www.thairice.org/html/aboutrice/about_rice6.htm