นวัตกรรมข้าวไทยจากฝีมือคนไทย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
18/03/2009
ที่มา: 
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org

นวัตกรรมข้าวไทยจากฝีมือคนไทย  SCG Debenture Magazine 07/03 July 2008 www.scg.co.th

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

ไฟล์แนบขนาด
thairice001-SCG_Magazine.pdf2.14 MB