วันวาน วันนี้ และพรุ่งนี้ของชาวนา - ผศ.เอี่ยม ทองดี

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
18/03/2009
ที่มา: 
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org

วันวาน วันนี้ และพรุ่งนี้ของชาวนา ผศ.เอี่ยม ทองดี
หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

ไฟล์แนบขนาด
thairice001-1.pdf9.34 MB