ชาวนาไทย : ภาพที่มองผ่านวรรณกรรม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
18/03/2009
ที่มา: 
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org

ชาวนาไทย : ภาพที่มองผ่านวรรณกรรม
สุกัญญา สุจฉายา
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

ไฟล์แนบขนาด
thairice002.pdf699.29 KB