บทสะท้อนความคิด เรื่องชีวิตชาวนาไทย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
18/03/2009
ที่มา: 
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org

บทสะท้อนความคิด เรื่องชีวิตชาวนาไทย     
ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์
หนังสือข้าวกับชาวนา


อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

ไฟล์แนบขนาด
thairice004.pdf1017.37 KB