วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
20/03/2009
ที่มา: 
วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7

ข้าว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ข้าว
?
Oryza sativa
Oryza sativa

ข้าว เป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้าที่สามารถกินเมล็ดได้ ถือเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นเดียวกับหญ้า ต้นข้าวมีลักษณะภายนอกบางอย่าง เช่น ใบ กาบใบ ลำต้น และรากคล้ายต้นหญ้า ในประเทศไทย ข้าวหอมมะลิมีสายพันธุ์ในประเทศและเป็นที่นิยมไปทั่วโลก

เนื้อหา

[ซ่อน]

[แก้] พันธุ์ของข้าว

ข้าวที่นิยมบริโภคมีอยู่ 2 สปีชีส์ใหญ่ๆ คือ

 • Oryza glaberrima ปลูกเฉพาะในเขตร้อนของแอฟริกาเท่านั้น
 • Oryza sativa ปลูกทั่วไปทุกประเทศ ข้าวชนิด Oryza sativa ยัง แยกออกได้เป็น
  • indica มีปลูกมากในเขตร้อน
  • japonica มีปลูกมากในเขตอบอุ่น
  • Javanica

ข้าวที่ปลูกในประเทศไทยเป็นพวก Indica
ซึ่งแบ่งออกเป็นข้าวเจ้าและข้าวเหนียว นอกจากนี้
ข้าวยังได้ถูกมนุษย์คัดสรรและปรับปรุงพันธุ์มาโดยตลอดตั้งแต่มีประวัติ
ศาสตร์การเพาะปลูก ข้าวในปัจจุบัน
จึงมีหลายหลายพันธุ์ทั่วโลกที่ให้รสชาติและประโยชน์ใช้สอยต่างกันไป
พันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงระดับโลกของไทย คือ ข้าวหอมมะลิ

[แก้] ลักษณะทั่วไป

ลักษณะที่สำคัญของข้าวแบ่งออกได้เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต และลักษณะที่เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ ดังนี้

[แก้] ลักษณะที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต

ลักษณะที่มีความสัมพันธุ์กับการเจริญเติบโตของต้นข้าว ได้แก่ ราก ลำต้น และใบ

 • ราก รากเป็นส่วนที่อยู่ใต้ผิวดิน
  ใช้ยึดลำต้นกับดินเพื่อไม่ให้ต้นล้ม
  แต่บางครั้งก็มีรากพิเศษเกิดขึ้นที่ข้อซึ่งอยู่เหนือพื้นดินด้วย
  ต้นข้าวไม่มีรากแก้ว แต่มีรากฝอยแตกแขนงกระจายแตกแขนงอยู่ใต้ผิวดิน
 • ลำต้น มีลักษณะเป็นโพรงตรงกลางและแบ่งออกเป็นปล้องๆ
  โดยมีข้อกั้นระหว่างปล้อง ความยาวของปล้องนั้นแตกต่างกัน
  จำนวนปล้องจะเท่ากับจำนวนใบของต้นข้าว ปกติมีประมาณ 20-25 ปล้อง
 • ใบ ต้นข้าวมีใบไว้สำหรับสังเคราะห์แสง เพื่อเปลี่ยนแร่ธาตุ
  อาหาร น้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นแป้ง เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและ
  สร้างเมล็ดของต้นข้าว ใบประกอบด้วย กาบใบและแผ่นใบ

 

รวงข้าว

[แก้] ลักษณะที่เกี่ยวกับการขยายพันธุ์

ต้นข้าวขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดซึ่งเกิดจากการผสมระหว่างเกสรตัวผู้และเกสร
ตัวเมีย ลักษณะที่สำคัญเกี่ยวกับการ ขยายพันธุ์ ได้แก่ รวง
ดอกข้าวและเมล็ดข้าว

 • รวง รวงข้าว (panicle) หมายถึง ช่อดอกของข้าว (inflorescence)
  ซึ่งเกิดขึ้นที่ข้อของปล้องอันสุดท้ายของต้นข้าว
  ระยะระหว่างข้ออันบนของปล้องอันสุดท้ายกับข้อต่อของใบธง เรียกว่า คอรวง
 • ดอกข้าว หมายถึง
  ส่วนที่เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียสำหรับผสมพันธุ์
  ดอกข้าวประกอบด้วยเปลือกนอกใหญ่สองแผ่นประสานกัน เพื่อห่อ
  หุ้มส่วนที่อยู่ภายในไว้ เปลือกนอกใหญ่แผ่นนอก เรียกว่า เลมมา (lemma)
  ส่วนเปลือกนอกใหญ่แผ่นใน เรียกว่า พาเลีย (palea) ทั้งสองเปลือกนี้
  ภายนอกของมันอาจมีขนหรือไม่มีขนก็ได้
 • เมล็ดข้าว หมายถึง ส่วนที่เป็นแป้งที่เรียกว่า เอ็นโดสเปิร์ม
  (endosperm) และส่วนที่เป็นคัพภะ ซึ่งห่อหุ้มไว้โดยเปลือกนอกใหญ่สองแผ่น
  เอ็นโดสเปิร์มเป็นแป้งที่เราบริโภค
  คัพภะเป็นส่วนที่มีชีวิตและงอกออกมาเป็นต้นข้าวเมื่อเอาไปเพาะ

[แก้] ประเภทของข้าว

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้าวเจ้า และ ข้าวเหนียว ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันเกือบทุกอย่างแต่ต่างกันตรงที่เนื้อแข็งในเมล็ด

 • เมล็ดข้าวเจ้าประกอบด้วยแป้งอมิโลส (Amylose) ประมาณร้อยละ 15-30
 • เมล็ดข้าวเหนียวประกอบด้วยแป้งอมิโลเพคติน (Amylopectin) เป็นส่วนใหญ่และมีแป้งอมิโลส (Amylose) ประมาณร้อยละ 5-7

[แก้] การค้าข้าว

โลกมีความต้องการข้าวความต้องการบริโภคของโลกประมาณ 417.7 ล้านตัน[1] ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก ด้วยสัดส่วนการส่งออก ร้อยละ 36
รองลงมาคือ เวียดนาม ร้อยละ 20 อินเดีย ร้อยละ 18 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ14
ปากีสถาน ร้อยละ 12 ตามลำดับ [2]

สถิติลำดับประเทศที่ผลิดข้าวของ FAO [3]
 ลำดับ  ประเทศ  จำนวน 
(in Tsd. t)
 ลำดับ  ประเทศ  จำนวน 
(in Tsd. t)
   1 ธงของสาธารณรัฐประชาชนจีน จีน    181.900    11 ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา    10.126
   2 ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย    130.513    12 ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน    7.351
   3 ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย    53.985    13 ธงของประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้    6.435
   4 ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ    40.054    14 ธงของประเทศอียิปต์ อียิปต์    6.200
   5 ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม    36.341    15 ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา    4.200
   6 Flag of ไทย ไทย    27.000    16 ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เนปาล    4.100
   7 ธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า    24.500    17 ธงของประเทศไนจีเรีย ไนจีเรีย    3.542
   8 ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์    14.615    18 ธงของประเทศอิหร่าน อิหร่าน    3.500
   9 ธงของประเทศบราซิล บราซิล    13.141    19 ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา    3.126
   10 ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น    11.342     รวม 618.440

[แก้] ดูเพิ่ม

[แก้] อ้างอิง

 1. ^ ข้าวไทยเป็นที่นิยมและราคาดีกว่าข้าวเวียดนาม เดลินิวส์
 2. ^ ข้าวไทย ย่างก้าวพัฒนา สร้างไทยเป็นศูนย์กลางข้าวโลก โดย เทคโนโลยีชาวบ้าน มติชน วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 19 ฉบับที่ 408
 3. ^ [1]

[แก้] แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้] เว็บไซต์หน่วยงาน

[แก้] ข้อมูลเกี่ยวกับข้าว

Commons
คอมมอนส์ มีภาพและสื่ออื่นๆ เกี่ยวกับ:
ข้าว