วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
08/04/2009
ที่มา: 
http://www.songkran.net กองสร้างสรรค์กิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาพสงกรานต์http://www.songkran.net

กองสร้างสรรค์กิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ขอบคุณที่มา และอ้างอิงต้นฉบับ : http://www.songkran.net/th/gallery.php

กลับไปหน้ารวม link ข้อมูลวันสงกรานต์ที่นี่จ๊ะ