เป็นคนดีได้อย่างไร

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
19/12/2007
ที่มา: 
ศูนย์คุณธรรม

ปาฐกถาพิเศษ โดย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2550 ณ สโมสรตำรวจ

ไฟล์แนบขนาด
163_4967.pdf82.31 KB