วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
22/04/2009
ที่มา: 
นฤมล บึงมูล

พิธีสรงน้ำพระในบ้านที่บ้าน เป็นพิธีกรรมที่จะต้องกระทำเป็นประจำทุกปีในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการสรงน้ำพระ โดยจะมีการทำความสะอาดองค์พุทธรูป หิ้งพระ มีการเปลี่ยนผ้าขาวรองพระ

พิธีกรรมนี้มีการเตรียมการพอสมควร เช่น การเย็บใบตองเป็นฉัตรปลายแหลม การทำน้ำหอมเพื่อมาเช็ดพระพุทธรูป เก็บดอกไม้ขันธุ์ 5 และขันธุ์ 8 (เก็บดอกไม้ห้าคู่ห้าครั้ง และแปดคู่อีกแปดครั้ง) เพื่อบูชาพระ ดอกไม้แดง 5 คู่ เพื่อบูชาครู เป็นต้น

พิธีกรรมนี้ นอกจากจะรวมญาติพี่น้องให้มาช่วยกันจัดเตรียมแล้ว ตอนเสร็จพิธีแต่ละคนจะได้ฝ้ายผูกแขนเอาไปผูกให้ลูกหลาน เพื่อให้เกิดความร่มเย็นในชีวิตอีกด้วย

นี่คือพิธีกรรมที่บ้านใน จ.ขอนแก่น ของข้าพเจ้า ที่ต้องทำทุกปีในวันสรงกรานต์ .ในวันที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันเอาพระลง