วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
24/04/2009
ที่มา: 
ซิลด์ไทยแลนด์ดอทคอม http://www.silkthailand.com/articles/article7.htm

ไหมพันธุ์นางน้อยศรีสะเกษ 1


 

  • ประวัติ

สถานีทดลองหม่อนไหมบุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวจ และรวบรวมพันธุ์ไหมนางน้อย จาก บ้านน้อย ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์จนถึงชั่ว 72 ต่อมาสถานีทดลองหม่อนไหมศรีสะเกษ จึงดำเนินการต่อ ตั้งแต่ชั่วที่ 73 ถึง 96 จึงขอรับรองพันธุ์ไหมไทยพันธุ์แท้

  • ลักษณะเด่น

- ไหมพันธุ์แท้สายพันธุ์ไทย มีความแข็งแรง เลี้ยงง่าย เหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
- จำนวนไข่ไหมต่อแม่สูง
- เลี้ยงได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
- รูปร่างหนอนไหม รังไหม มีความสม่ำเสมอ

กรมวิชาการเกษตร
พิจารณารับรองพันธุ์ เมื่อเดือนธันวาคม 2531

ที่มาของข้อมูล กรมส่งเสริมการเกษตร

รวม link - รวมพันธุ์ไหมไทยลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง