วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/E12.HTML

ผ้าเกาะยอ
Koa-Yor woven cloth


"ผ้าเกาะยอ" ผ้าทอเกาะยอพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ส่วนมากทอจากฝ้าย และ ขึ้นลายตามแบบที่นิยมกันมาตั้งแต่อดีต คือ ลายราชวัตร ลายหางกระรอก และผ้าเก็บดอก เช่น ลายดอกพิกุล ลายคชกริช ลายดอกพยอม ส่วนผ้าทอเกาะยอลายยกดอกเป็นผ้าไหมที่ทอยกลวดลายให้สูงกว่าพื้นผ้า ซึ่งทอโดย กลุ่มราชวัตรแสงส่องหล้าที่ 1 บ้านนอก ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง นอกจากผ้าเกาะยอแล้วยังมีผ้าฝ้ายลาย ตามุก ผ้าทอกระแสสินธุ์ ผ้าบาติก และผ้าคลุมผมสตรี

    Songkhla

Koa-Yor cloth is very well known is Songkhla Province. Most is made from cotton and done in famous traditional patterns, which include the Ratchawat and Hang-Kra-Rok patterns, as well as various flower patterns (Dok-Pikul, Koch-Chakrit and Dok-Pa-Yom). Koa-Yor cloth in the Yok-Dok pattern is woven in silk, which raises the pattern. This specialty material is woven by the Ratchawat Saeng Song La Group 1, at Ban Nok of Koa-Yor Sub-district in Mueang District. Other patterns popular in this province include the Ta-Muk cotton pattern, Kra-Sae-Sin, Batik and headscarves.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค