ฤกษ์ยามสร้างเรือนไทยความเชื่อแต่โบราณ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/04/2009
ที่มา: 
บ้านทรงไทยดอทคอม www.bansongthai.com


4. ฤกษ์ยามและวิธีการก่อสร้างตามความเชื่อถือแต่โบราณ

1. ผู้ใดปลูกเรือนในเดือนอ้าย ย่อมจักได้เป็นเศรษฐี ทรัพย์สินเพิ่มพูนมี เพราะเดือนนี้อุดมผล

2. ผู้ใดปลูกเรือนในเดือนยี่ ทรัพย์สินมีมากผล เมื่อดิถีดูชอบกล ข้าศึกและแสนกล มามากล้นพ้นศัตรู

3. ผู้ใดปลูกเรือนในเดือนสาม ภัยติดตามงามน่าดู คนใจร้ายมันสู้ เมื่อถึง ฤดูจักเกิดอันตราย

4. ผู้ใดปลูกเรือนในเดือนสี่ ลาภมากมีสุขสบาย ทุกข์โศกโรคบรรเทาหาย ความสบายเพิ่มพูนมา

5. ผู้ใดปลูกเรือนในเดือนห้า ทุกข์เท่าฟ้ามาถึงตน ปลูกเดือนนี้ไม่มีผล ทุกข์ล้นพ้นภัย มีมา

6. ผู้ใดปลูกเรือนในเดือนหก ท่านหยิบยกไว้เหลือหลาย ทรัพย์ศฤงคารบันดาล มากมาย อยู่สุขสบายทรัพย์เนืองนอง

7. ผู้ใดปลูกเรือนในเดือนเจ็ด ทรัพย์จะระเห็จสิ้นทั้งผอง ทรัพย์สินที่ตนครอง อัคคีภัยผยองมาเผาผลาญ

8. ผู้ใดปลูกเรือนในเดือนแปด จะร้อนแผดระทมหาญ ทรัพย์สินและบริวารจะทรยศหมดไปเอง

9. ผู้ใดปลูกเรือนในเดือนเก้า ใจไม่เศร้าเกิดบรรเลงยศศักดิ์เกิดขึ้นเองทั้งทรัพย์สิน เพิ่มพูนมา

10. ผู้ใดปลูกเรือนในเดือนสิบ จักฉิบหายต้องขื่อคา โรคภัยร้ายก้าวหน้า อันตราย จะมาปะปน

11. ผู้ใดปลูกเรือนในเดือนสิบเอ็ด อันความเท็จจักมาสู่ตน ปลูกเดือนนี้ไม่มีผล ต้อง ผจญกับทุกข์ภัย

12. ผู้ใดปลูกเรือนในเดือนสิบสอง เงินแลทอง จักเหลือหลายสรรพสัตว์แลวัวควาย บริวารมากมายไหลมาเทมา

 
ย้อนกลับไปอ่านรวมบทความเรือนไทยภาคกลาง บทความน่ารู้จากเว็บไซต์ บ้านทรงไทยดอทคอม