บทวิเคราะห์ความตึงเครียดของวัดในตะวันตก ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดอาจารย์ชา

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/07/2010
ที่มา: 
ภัทรารัตน์ สุวรรณวัฒนา

Title
The analysis of tensions in Western monasteries linked to the Thai forest tradition in the lineage of Ajahn Chah : the separation between the ‘original’ Buddhism and ‘Thai’ monastic traditions

By Pattrarat Suwanwatthana (ภัทรารัตน์ สุวรรณวัฒนา), MA Study of Religions 2008, The School of Oriental and African Studies, University of London.

Abstract
This short paper is a part of an MA dissertation, The analysis of tensions in Western monasteries linked to the Thai forest tradition in the lineage of Ajahn Chah : the separation between the ‘original’ Buddhism and the ‘Thai’ monastic traditions. The paper was published in an academic journal of the Buddhist Research Institute, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya, Thailand, and was presented at the 2nd International Buddhist Research Seminar at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, on Saturday 9th January 2010.

บทวิเคราะห์ความตึงเครียดของวัดในตะวันตก ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดอาจารย์ชา

หมายเหตุ : ตีพิมพ์บางส่วนของบทความ ในวารสารทางการศึกษาของ The International Association of Buddhist Universities - IABU
ซึ่งแจกในาน The 2nd International Buddhist Research Seminar, 8-10 Jan 2010