บทสนทนาของเมิ่งจื่อ (孟子) กับฉีซวนอ๋อง (齐宣王) ส่วนหนึ่งจากบทความ《齐桓晋文之事》

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
09/08/2010
ที่มา: 
ภัทรารัตน์ สุวรรณวัฒนา

บทสนทนาของเมิ่งจื่อ (孟子) กับฉีซวนอ๋อง (齐宣王) ส่วนหนึ่งจากบทความ《齐桓晋文之事》

แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยจากภาษาจีนโบราณ โดยนําบทความมาจากเอกสารประกอบการเรียนวิชาการอ่านภาษาจีนเกี่ยวกับจริยธรรมและศาสนา คณะศิลปศาสตร์ ภาคภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไฟล์แนบขนาด
Mengziandqixuanwang.pdf88.65 KB